Технічний огляд – довідник по компаніям – виробникам когенераційного обладнання (двигуни), когенераційних установок (КГУ/CHP), когенераційних систем, а також інжинірингових компаній у сфері когенерації.

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» розроблений технічний огляд – довідник по компаніям – виробникам когенераційного обладнання (двигуни), когенераційних установок (КГУ/CHP), когенераційних систем, а також інжинірингових компаній у сфері когенерації. Регіональний індикатор відбору компаній – переважно Європа, Україна, інші регіонально близькі країни (близько 60 компаній). Критерії відбору: широкий видовий спектр та комбінованість/змішуваність палива Детальніше…

Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за підсумками першого півріччя та другого кварталу 2024 року

Аналітична довідка розроблена на основі доступних та репрезентативних статистичних даних (Держстату України, територіальних органів Держстату України, Державної митної служби України та ін.), власних експертних оцінок та розрахунків, публічних даних ЗМІ, корпоративних сайтів компаній, комунікативної інформації. Робоча версія станом на 28.06.2024 За оцінками ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» (з урахуванням даних Держстату України), Детальніше…

Будь-які хімічні виробництва (за замовленням) Аналітико-фактографічні довідки

Аналітико-фактографічні довідки містять детальні та репрезентативні дані щодо компаній-ліцензіарів (ліцензіатів), інжинірингових компаній, інноваційних технологій хімічних виробництв. Огляд інвестиційних проектів, які реалізовані (5-7 років) або ж реалізуються у світовому хімічному виробництві.

Використання потужностей технологічних цехів з виробництва адипінової кислоти і солі СГ з метою отримання нових органічних продуктів для потреб будівельної галузі Цільове аналітичне дослідження

Деяка кон’юнктурна інформація щодо ситуації на світовому ринку адипінової кислоти (АК) і солей СГ в контексті функціонування виробничих потужностей (відомості щодо призупинення / відновлення роботи, перезапуску виробництв, виведення з експлуатації і консервації, перепрофілювання, демонтажу потужностей). Пропозиції щодо можливості використання виведеного з експлуатації обладнання АК і солей СГ ПрАТ «Рівнеазот» для Детальніше…

Квартальні та річний моніторинг стану національного хімпрому та внутрішнього товарного ринку хімічної продукції. Зміни. Тенденції. Проблеми. Ризики. Кварт. випуск (2 квартал 2024 р.)

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції. Проблеми. Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка.

Інноваційні формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які споживаються в Україні (аналіз за 2022-2023 рр.). Цільове аналітичне дослідження

Детальний аналіз формуляції комплексних NPK-NP-PK-NK добрив (на основі макроелементів), які імпортувалися та споживалися в Україні в 2022-2023 рр. Структурування ринку за формуляційними характеристиками, тенденції, проблеми, прогноз.

Детальний аналіз продуктових зовнішньоторговельних балансів хімічної продукції за 2021-2023 рр. з найбільшою динамікою зростання імпорту, причини зростання та практичні можливості імпортозаміщення Цільове аналітичне дослідження

У даній розробці представлені аналітичні та статистичні дані щодо обсягів імпорту та можливості (доцільності) відновлення/розширення/створення націона-льного виробництва основних видів хімічної сировини, напівсировини, кінцевої хімічної продукції у національному хімпромі (на основі даних Митної служби України та Держстату України). Приведені статистичні дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі хімічною продукцією в Україні, які є Детальніше…

Забезпечення екологічної безпеки утилізації осадів стічних вод, промислових відвалів, шлаків та шламів шляхом отримання вогнетривів Технологічний огляд

На основі аналізу проблем практичного використання техногенної сировини у світовому виробництві вогнетривів обгрунтована ефективність залучення широкого кола промислових відходів в якості інтенсифікаторів спікання (польовошпатвмісні), активаторів фазоутворення (глиноземвмісні), стимуляторів розширення спеченого стану (алюмосилікатні) у взаємозв’язку «хімічний склад-структура-властивості». Розкрита інформація про інноваційно-технологічні розробки у сфері виробництва різних видів вогнетривів, які полягають у: Детальніше…

  1. Головна
  2. /
  3. Новини
ukУкраїнська