В роботі обґрунтовано доцільність впровадження різноманітних виробництв продукції з промислових/технічних конопель в Україні. Представлені актуальні дані з наукових розробок у світі, та технологій переробки продуктів коноплярства у товари з доданою вартістю, показано найбільш перспективні напрямки переробки та виробництва (первинна та поглиблена переробка) різноманітних продуктів, зокрема волокон, будівельних, теплоізоляційних матеріалів, целюлози,  пластиків, паливних брикетів, олії. Проведено огляд напрямків переробки та використання коноплепродукції у світі. Зазначено основні світові ринкові показники галузі коноплярства та продуктів його переробки.

Представлені дані щодо вирощування та переробки технічних конопель в Україні. Наведено сортоасортимент промислових конопель української селекційної колекції наукових установ НААНУ. Описано переробні установки, діючи в Україні (первинна переробка з отриманням волокна, стаціонарні та мобільні установки) та розробки українських науковців з удосконалення технологій первинної переробки, що підходять для умов та якості сировини в Україні. Надано оглядову інформацію по продуктах, що виробляються в Україні в даний час, та підприємствах. Проведено огляд наукових розробок в Україні, направлених на дослідження поглибленої переробки коноплесировини з отриманням целюлози різного складу, мікроцелюлози, біокомпозитів, визначення якості продуктів, які плануються науковцями для подальшого впровадження у виробництво. Наведено економічні показники технологічних процесів основних виробництв, пропонованих для України, а також рівні рентабельності виробництва в залежності від видів вироблених продуктів за різних рівнів переробки сировини. Проаналізовано законодавче регулювання коноплярства в Україні, висвітлено основні вітчизняні проблеми та перешкоди розвитку галузі коноплярства та його переробної галузі. Окреслено перспективи розвитку коноплярства в Україні.

Категорії: Новини

ukУкраїнська