Вид розробки

Назва

Вартість, грн.

Розробник

Контактний телефон

АД Доцільність виробництва лінійки продуктів: оксид магнію – гідроксид магнію – сульфат магнію – нітрат магнію, де основною сировиною є бішофіт з Полтавського родовища Договірна Ковеня Т.В. +380 472 373113,

+380 50 9945514

АД Рідкі комплексні NP добрива. Аналіз ринку рідких комплексних добрив (РДК-NP) в Україні. Марочний асортимент. Зміни у зовнішній торгівлі та ринку РДК-NP Договірна Ковеня Т.В. +380 472 373113,

+380 50 9945514

АД Оксид магнію. Аналіз і тенденції світового та українського ринку оксиду магнію різної кваліфікації. Технологічні та кон’юнктурні аспекти ринку оксиду магнію у наноформах Договірна Ковеня Т.В. +380 472 373113,

+380 50 9945514

АД Фосфорна кислота. Стан виробництва та споживання в Україні, потенціал росту ринку. Ланцюжки, структура та баланси перероблення. Оглядовий аналіз регіональних ринків (у контексті можливостей/доцільності імпорту товарного продукту в Україну) Договірна Гончарова Н.М. +380 472 373113, 360329
АД Соляна кислота. Стан виробництва та споживання в Україні, потенціал росту ринку. Ланцюжки, структура та баланси перероблення. Оглядовий аналіз регіональних ринків (у контексті можливостей/доцільності імпорту товарного продукту в Україну) Договірна Гончарова Н.М. +380 472 373113, 360329
АД Гумовотехнічні вироби (ГТВ). Сировинні, технологічні та кон‘юнктурні аспекти виробництва ГТВ в Україні. Сегментний аналіз споживання, тенденції та прогноз розвитку ринку. Основний аспект – ліквідність Договірна Гончарова Н.М. +380 472 373113, 360329
АД Аналіз сучасного стану виробництва і споживання бентоніту в Україні. Тенденції та перспективи розвитку єдиного діючого в промислових масштабах Черкаського (Дашуківського) родовища бентонітових глин у контексті призупинення з початком повномасштабної війни виробничої діяльності провідним вітчизняним виробником бентонітової продукції – ПрАТ «Завод обважнювачів» (м. Костянтинівка, Донецька обл.) Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Етилтретбутиловий ефір (ЕТБЕ, високооктанова добавка до бензину): технологічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти виробництва і споживання у світі та Україні. Оцінка доцільності створення виробництва в Україні (аналіз ланцюжку) з урахуванням позицій продукту-субституту (МТБЕ) Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Детальний розвернутий аналіз та прогноз внутрішнього виробництва та товарного ринку коагулянтів для водопідготовки та очищення стоків. Видові аспекти. Світові тенденції та оцінка їх впливу на стан внутрішнього виробництва та споживання коагулянтів (технологічні, споживчі, екологічні аспекти) Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Янтарна (бурштинова) кислота. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Обґрунтування доцільності створення виробництва янтарної кислоти в Україні Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Гідроксид магнію. Дослідження ринку гідроксиду магнію в Україні та країнах Європи Договірна Канюка І.В. +380 472 374165
АД Технічний вуглець. Кон‘юнктура та тенденції споживання на світовому ринку. Стан виробництва та споживання в Україні, сировинні аспекти, прогнозна оцінка ринку Договірна Канюка І.В. +380 472 374165
АД Сірчана кислота. Стан ви-робництва та споживання в Україні, потенціал росту рин-ку. Ланцюжки, структура та баланси перероблення. Оглядовий аналіз регіональ-них ринків Договірна Косенко С.В.

Ковеня Т.В.

+380 472 374165
АД Ринок бішофіту та протиожеледних матеріалів на основі хлориду магнію та хлориду кальцію в Україні та країнах Європи: комплексний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку Договірна Соколенко Л.М. +380 472 374165
АД Передумови використання розкривних порід і відходів збагачення потенційних рудоносних районів України для виробництва будівельних і промислово-технічних матеріалів Договірна Соколенко Л.М. +380 472 374165
АД Технології виробництва стабілізованих азотних добрив та модифікуючі добавки для покращення їх товарно-споживчих характеристик Договірна Соколенко Л.М. +380 472 374165
АД Створення в Україні  ліквідних виробництв кінцевої товарної продукції  з доданою вартістю та помірною капіталоємністю (аналіз на основі зовнішньоторговельної, статистичної, фактологічної, комунікативної  інформації) Договірна Ковеня Т.В. +380 472 373113
АД Інноваційні види будівельної хімії (БХ). Оцінка можливостей створення сучасних видів БХ в Україні на вітчизняній сировинній базі Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Аміак безводний. Аналіз глобального та основних регіональних ринків. Ключові тенденції. Прогнозні баланси  попиту та пропозиції до 2030 року. Прогноз цінової кон’юнктури Договірна Канюка І.В. +380 472 374165
КАО Оцтова кислота. Етилацетат. Аналіз стану товарних ринків оцтової кислоти та етилацетату в Україні Договірна Соколенко Л.М. +380 472 374165
КАО Пінополіуретани. Секторальний аналіз виробництва еластичних пінополіуретанів в Україні та сировинного забезпечення галузі у період 2019-2022 рр. Договірна Погоріла Н.В. +380 472 374165
АО Добрива мінеральні (гранулювання). Світовий інноваційний, технологічний та апаратурний досвід гранулювання мінеральних добрив Договірна Соколенко Л.М. +380 472 374165
АД Карбамід індустріальний. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього виробництва  та  товарного ринку  в Україні. Прогноз та структура  ринку. Тенденції  Актуальні профілі  виробників (світовий зріз, специфікації) та споживачів. Договірна Канюка І.В. +380 472 374165
АД Аналіз стану виробництва та споживання біометану в країнах Європи та Україні. Техніко-економічна та кон’юнктурна доцільність збільшення виробництва біометану в Україні в якості сировинної бази для хімічної галузі Договірна Канюка І.В. +380 472 374165
АД Ефірні оливи. Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, техніко-економічні  аспекти виробництва  та ринку. Обґрунтування доцільності  створення виробництва. Профілі виробників та споживачів Договірна Ковеня Т.В. +380 472 373113
АД Біодизель. Міні – ТЕО на створення виробництва  біодизелю в Україні Договірна Дєєва О.О. +380 472 374165
АД Біопестициди. Детальний товарно-асортиментний аналіз внутрішнього товарного ринку. Споживчі ніші. Актуальні дані щодо споживачів. Договірна Погоріла Н. В. +380 472 374165
  1. Головна
  2. /
  3. Розробки 2023 року
ukУкраїнська