Каталог хімічної і нафтохімічної продукції України продовжує серію галузевих каталогів промислової продукції, які традиційно розробляє і випускає Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості (Черкаський НДІТЕХІМ).

Він включає систематизовану інформацію про підприємства-товаровиробники та характеристики основних напрямів їх діяльності, переліки товарної хімічної і нафтохімічної продукції станом на вересень 2020 року.

Каталог має три основних логічно пов’язаних розділу:

Алфавітний перелік підприємств-товаровиробників.
Інформація про підприємства-товаровиробники хімічної і нафтохімічної продукції в Україні за наступною схемою:
назва підприємства;
поштові реквізити зв’язку та контактні дані;
коротка характеристика основних напрямків діяльності;
перелік профільної товарної продукції (номенклатури).
Алфавітно-предметний покажчик продукції, розміщеної в каталозі.
Оновлений Каталог хімічної і нафтохімічної продукції України розробляється Черкаським НДІТЕХІМом в електронному та друкованому варіантах.

Для придбання Каталогу необхідно відправити заявку у довільній формі на електронну адресу niitehim@nditekhim.com.ua