Шановні колеги,

Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)  самовіддано працювало на економіку та промисловість української  держави, виконувало експортні замовлення, щорічно проводило близько  200 науково-технічних розробок з техніко-економічних, технологічних, кон’юнктурних, безпекових, екологічних, регуляторних та інших аспектів функціонування хімічних і споріднених виробництв, товарних  ринків  та хімічних компаній.

Однак масштабні воєнні дії 24 лютого 2022 року, які РФ розпочала проти України, зупинили науково-технічну та дослідницьку роботу наших фахівців, оскільки була зупинена виробнича діяльність значної частини хімічних підприємств України, які є нашими основними замовниками. Інститут змушений був офіційно призупинити і свою науково-технічну діяльність.

Пройшло 40 днів війни і у фахівців інституту є усвідомлене розуміння, що разом з підприємствами-партнерами у відносно безпечних регіонах необхідно відновлювати свою основну діяльність, адже наші прикладні дослідження та практичні послуги в умовах зміни логістики національного, регіонального, світового хімпрому потрібні  нашим потенційним замовникам.

Наразі інститут має намір посилити прикладних характер своєї науково-технічної діяльності, зберегти та наростити її диверсифікованість.

Такими  напрямками та видами діяльності  є наразі  наступні :

(1) здійснення  оперативного моніторингу щодо ситуації  в хімпромі України (регіональний, суб’єктний, секторальний, товарний та інші зрізи) в умовах воєнного та поствоєнного стану;

(2) надання логістичних довідок діючим підприємствам щодо альтернативного та конкурентного імпорту сировини, напівсировини, допоміжних матеріалів, зокрема тих, які раніше поставлялися з РФ  та РБ (метанол, синтетичний графіт, ПАР, ПЕ,ПП, ПС, ФФС, органічні розчинники, синтетичний каучук, хлористий калій, напівфабрикатні алкідні лаки, органічні розчинники, КФК, КФС  та ін.);

(3) підготовку цільових фактографічних довідок  з перевіреними реквізитами щодо виробників  хімічної сировини, напівсировини, хімічних кінцевих продуктів (по конкретним запитам) у будь-якому регіоні чи країні світу;

(4) надання фахових консультацій  по супроводженню  експортних поставок  хімічної продукції  в будь-яку країну світу  (нетарифне регулювання), розробка технічних умов, паспортів безпеки  на хімічну продукцію;

(5) розробка цільових кон’юнктурних та маркетингових досліджень будь-яких товарних ринків  хімічної або дотичної продукції (країни, регіони, сегменти);

(6) проведення досліджень щодо економічної доцільності, секторальних та товарних  аспектів створення імпортозаміщувальних виробництв в Україні  в умовах поствоєнного  відновлення  промисловості України.

Названий перелік не є вичерпним і ми готові в рамках нашої компетентності та накопиченого досвіду провести будь-які інші дотичні дослідження, як для підприємств хімічної та суміжних галузей промисловості, так і для підприємств-споживачів хімічної продукції інших галузей економіки.

Ми зберегли та систематизували свої статистичні і інформаційні бази. Фахівцями сформовані бази профільних досліджень та розробок за останні роки, по переважній більшості з них знята заборона на їх передачу третій стороні

Ми готові надати наші науково-технічні розробки за прийнятну ціну національному замовнику або актуалізувати їх з урахуванням змін на ринку під нагальні інформаційні потреби замовника. Інформація про розробки є на усіх сайтах інституту: http://www.nditekhim.com.ua, http://niitehim.ck.uahttp://niitehimlaz.2mcl.comhttp://reach.ck.ua.

Ми готові оперативно та якісно провести  будь-які дослідження в рамках нашої компетентності та задіяти  для цього наші інформаційні ресурси, весь наш  досвід та професіоналізм.

Налаштовані конструктивно та відповідально працювати з національними компаніями України, різних країн світу. Однозначне та категоричне  табу – на співпрацю з компаніями РФ, Республіки Білорусь, а також афільованими з ними компаніями, які є юридичними особами інших країн світу.

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою, директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  Ковеня Т.В.

Відділ кон’юнктурно-аналітичних та технологічних досліджень з проблем

хімічної та скляної промисловості Черкаського НДІТЕХІМу пропонує

 • Кон’юнктурно-економічну, науково-технічну інформацію в режимі “запит – відповідь” та за постійно діючими договорами і запитами.
 • Аналітичні розробки, техніко-економічні та кон’юнктурно-технологічні дослідження з різних проблем і аспектів розвитку хімічної та скляної промисловості.
 • Актуалізація готових розробок станом на дату запиту.
 • Надання оперативної щомісячної інформації (аналітичних довідок) за сегментами товарного ринку і підгалузей хімічної промисловості.
 • Складання тематичних добірок копій документів.
 • Розробку переліків чинних державних і міждержавних стандартів, іншої нормативно-технічної документації.
 • Пошук і формування добірок патентів (або їх рефератів) на основі електронних патентних баз.

Розробки аналітичного відділу

Особливістю розробок аналітичного відділу є те, що вони, на відміну від традиційних маркетингових оглядів, забезпечують системний аналіз проблеми в будь-який хронологічній ретроспекції з урахуванням кон’юнктурних, технологічних, техніко-економічних, екологічних та інших аспектів, які необхідні для повноцінного розкриття проблеми і прийняття технічного або управлінського рішення.

Розробка аналітичних матеріалів здійснюється на основі постійної оновлюваної інформаційної бази, яка містить більше 1,6 млн. друкованих та електронних документів. До її складу входять всі основні статистичні та патентні бази по хімічній промисловості, власні і придбані інформаційні бази з виробництва хімічної, нафтохімічної та суміжної продукції.

 Аналітичні матеріали відділ кон’юнктурно-аналітичних та технологічних досліджень з проблем хімічної та скляної промисловості Черкаського НДІТЕХІМу діляться на дві основні категорії:

 • тиражні аналітичні розробки (їх тематика ініціюється в своїй більшості аналітиками відділу);
 • цільові аналітичні розробки за індивідуальними замовленнями підприємств і організацій (вони ініціюються замовниками і виконуються відповідно до їх вимог).

 Порядок замовлення тиражної розробки:

 1. Ознайомитися зі змістом аналітичних розробок у розділі “Дослідження та огляди”.
 2. Направити нам замовлення на аналітичні розробки із зазначенням назви та року виконання в довільній формі.
 3. У разі необхідності отримати по електронній пошті зміст аналітичних розробок або уточнити у аналітиків відділу всі питання, що стосуються змісту і розкриття окремих питань в розробках.
 4. Укласти договір і отримати рахунок на оплату.
 5. Оплатити розробки і отримати їх по електронній пошті і (або) звичайним поштовим відправленням.

Порядок замовлення цільової розробки:

 1. Розробити технічне завдання на цільову аналітичну розробку у вигляді листа – запиту або технічного завдання, де в довільній формі розкрити всі необхідні питання (технологічні, виробничо-технічні, кон’юнктурні, цінові, екологічні), відповіді на які ви б хотіли отримати в розробці.
 2. Направити нам цільове замовлення на аналітичну розробку.
 3. Зв’язатися із завідувачем аналітичним відділом та обговорити робочі питання замовлення.
 4. Отримати проект договору, укласти договір і отримати рахунок на оплату.
 5. Оплатити розробку і отримати її по електронній пошті і (або) звичайним поштовим відправленням у встановлені договором терміни.

Зав. відділом – Канюка Ігор Володимирович, тел./факс: +38 (0472) 37-41-65, e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua

ukУкраїнська