Відділ кон’юнктурно-аналітичних та технологічних досліджень з проблем

хімічної та скляної промисловості Черкаського НДІТЕХІМу пропонує

 • Кон’юнктурно-економічну, науково-технічну інформацію в режимі “запит – відповідь” та за постійно діючими договорами і запитами.
 • Аналітичні розробки, техніко-економічні та кон’юнктурно-технологічні дослідження з різних проблем і аспектів розвитку хімічної та скляної промисловості.
 • Актуалізація готових розробок станом на дату запиту.
 • Надання оперативної щомісячної інформації (аналітичних довідок) за сегментами товарного ринку і підгалузей хімічної промисловості.
 • Складання тематичних добірок копій документів.
 • Розробку переліків чинних державних і міждержавних стандартів, іншої нормативно-технічної документації.
 • Пошук і формування добірок патентів (або їх рефератів) на основі електронних патентних баз.

Розробки аналітичного відділу

Особливістю розробок аналітичного відділу є те, що вони, на відміну від традиційних маркетингових оглядів, забезпечують системний аналіз проблеми в будь-який хронологічній ретроспекції з урахуванням кон’юнктурних, технологічних, техніко-економічних, екологічних та інших аспектів, які необхідні для повноцінного розкриття проблеми і прийняття технічного або управлінського рішення.

Розробка аналітичних матеріалів здійснюється на основі постійної оновлюваної інформаційної бази, яка містить більше 1,6 млн. друкованих та електронних документів. До її складу входять всі основні статистичні та патентні бази по хімічній промисловості, власні і придбані інформаційні бази з виробництва хімічної, нафтохімічної та суміжної продукції.

 Аналітичні матеріали відділ кон’юнктурно-аналітичних та технологічних досліджень з проблем хімічної та скляної промисловості Черкаського НДІТЕХІМу діляться на дві основні категорії:

 • тиражні аналітичні розробки (їх тематика ініціюється в своїй більшості аналітиками відділу);
 • цільові аналітичні розробки за індивідуальними замовленнями підприємств і організацій (вони ініціюються замовниками і виконуються відповідно до їх вимог).

 Порядок замовлення тиражної розробки:

 1. Ознайомитися зі змістом аналітичних розробок у розділі “Дослідження та огляди”.
 2. Направити нам замовлення на аналітичні розробки із зазначенням назви та року виконання в довільній формі.
 3. У разі необхідності отримати по електронній пошті зміст аналітичних розробок або уточнити у аналітиків відділу всі питання, що стосуються змісту і розкриття окремих питань в розробках.
 4. Укласти договір і отримати рахунок на оплату.
 5. Оплатити розробки і отримати їх по електронній пошті і (або) звичайним поштовим відправленням.

Порядок замовлення цільової розробки:

 1. Розробити технічне завдання на цільову аналітичну розробку у вигляді листа – запиту або технічного завдання, де в довільній формі розкрити всі необхідні питання (технологічні, виробничо-технічні, кон’юнктурні, цінові, екологічні), відповіді на які ви б хотіли отримати в розробці.
 2. Направити нам цільове замовлення на аналітичну розробку.
 3. Зв’язатися із завідувачем аналітичним відділом та обговорити робочі питання замовлення.
 4. Отримати проект договору, укласти договір і отримати рахунок на оплату.
 5. Оплатити розробку і отримати її по електронній пошті і (або) звичайним поштовим відправленням у встановлені договором терміни.

Зав. відділом – Канюка Ігор Володимирович, тел./факс: +38 (0472) 37-41-65, e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua