У даній розробці представлені аналітичні та статистичні дані щодо обсягів імпорту та можливості (доцільності) відновлення/розширення/створення націона-льного виробництва основних видів хімічної сировини, напівсировини, кінцевої хімічної продукції у національному хімпромі (на основі даних Митної служби України та Держстату України).

Приведені статистичні дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі хімічною продукцією в Україні, які є значимими у кількісному та вартісному вимірі і мають окремий («власний») код УКТЗЕД.

По кожному товарному коду надані аналітичні дані щодо обсягу внутрішнього товарного ринку відповідного хімічного продукту з урахування різних кон’юнктурних, ринкових, технологічних, цінових чинників, оцінки стану внутрішнього виробництва в умовах триваючого воєнного стану та прогнозних даних щодо можливих змін у виробництві та споживанні товарного продукту у середньостроковій перспективі (повоєнний період)

Аналіз проведений з метою забезпечення інформаційної та статистичної коректності за 2021-2024 (1 квартал) рр.

ukУкраїнська