На основі аналізу проблем практичного використання техногенної сировини у світовому виробництві вогнетривів обгрунтована ефективність залучення широкого кола промислових відходів в якості інтенсифікаторів спікання (польовошпатвмісні), активаторів фазоутворення (глиноземвмісні), стимуляторів розширення спеченого стану (алюмосилікатні) у взаємозв’язку «хімічний склад-структура-властивості». Розкрита інформація про інноваційно-технологічні розробки у сфері виробництва різних видів вогнетривів, які полягають у:

  • корегуванні складу технологічних сумішей з використанням техногенної сировини для досягнення їх необхідного вмісту;

апробації рецептурно-технологічних параметрів процесів виготовленя для забезпечення нормативного рівня властивостей цільових виробів за сучасних вимог (ресурсо- та екологічне збереження) до їх виробництва.

ukУкраїнська